Gezilecek Yerler

Aşka Nasıl Baktığın Önemli… (Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi)

ferhat ile şirin aşıklar müzesi

Ferhat’dan bakarsan aşka Gücün yeter dağları delmeye, Şirin olup cesaret edersin vefa ile ölmeye…   Kerem’den bakarsan aşka Bir elmanın yarısıyken kor alev olursun, Yakarsın Aslı’nı ateşinle, cennette buluşursun…   Kays’dan bakarsan aşka Mecnun olur atarsın kendini çöllere, Aradığın aşkı bulmuşsun bir kere, Leyla’na kavuşsan nafile…   Romeo’dan bakarsan aşka İmkansızı seversin kandırırlar seni, Juliet sen olmadan yaşatamaz sevgini…   ...

Devam »

Gökmedrese

Gökmedrese (5)

1267 senesinde, Amasya Emiri Seyfeddin Torumtayın yaptırmış olduğu Gökmedrese, Amasyanın merkezinde bulunmaktadır. Gökmedrese Camii’nin avlusunda bulunan ve taştan inşa edilmiş olan küçük odalardan ibarettir medrese. Doğu yönünde bulunan ve Torumtayların türbesi haline getirilmiş olan dershane binası, turkuaz renkli çinilerden mozaiklerle süslenmiştir. Bu nedenle medresenin vakfiyesinde “Gökmedrese” adıyla anılmaktadır. Bu medrese, Amasya’nın birçok ulemasına ev sahipliği yapmıştır. Gıyaseddin Mahmud-ı Garmini Ömer Efendi, Ahmed ...

Devam »

Mehmet Paşa Camii

Mehmet Paşa Camii (2)

1486 yılında yaptırılan ve yazıtında, 1494 tarihini taşıyan camiyi, Mehmet Paşa yaptırmıştır. Mehmet Paşa, II. Bayezid’in oğlu Şehzade Ahmet’in lalasıdır. Cami, ters T planlı olarak inşa edilmiştir. Caminin kuzey yönünde bulunan son cemaat yeri, yedi sütunla desteklenen altı adet kubbeyle örtülmüştür. Cami genel olarak sade bir mimariye sahiptir. Ancak minberinde bulunan mermerden kıvrık dal ve yaprak motifleri, Türk mermer işçiliğinde ...

Devam »

Çilehane Külliyesi

çilehane

Osmanlı Emiri Yakup Paşa’nın yaptırdığı külliye, Amasya’nın merkezinde bulunur ve tekke, türbe ve çile hücrelerini barındırır bünyesinde. Eser, tekke ve zaviye özelliği göstermektedir. Duvarları, arasına kırmızı harç ile derz yapılmış olan moloz taşlardan yapılmıştır. Duvarlar, bölüm bölüm yatay hatlarla birbirinden ayrılan, ikişer sıradan oluşan tuğla hatıllarıyla takviye edilmiştir. Külliye iki bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde tekke bulunmaktadır. Bu bölüm yan ...

Devam »

Çelebi Mehmet (Sultaniye) Medresesi

Çelebi Mehmet Sultaniye Medresesi

Çelebi Mehmet Medresesi, Amasya’nın Merzifon İlçesi’nde bulunmaktadır. Camii Cedid Mahallesinde bulunan Çelebi Mehmet Camisi’nin yanına yapılmış olan Çelebi Mehmet Medresesi, 1415 yılında yaptırılmıştır. I. Çelebi Mehmet’in mimar Ebu Bekir ibn Muhammed ibn Hamza-tül Müşeymiş’e yaptırdığı medrese; yapımından kısa bir süre sonra 1419 senesinde Emin Onuroğlu Ali Bey tarafından tamir edilmiştir. Medrese, halk arasında “Sultaniye Medresesi” ismiyle de bilinmektedir. Kesme taş ...

Devam »

Sultan II. Bayezid Medresesi

bayezid külliyesi0009

1486 tarihli medrese, Sultan II. Bayezid Külliyesi içinde yer almaktadır. Medreseyi, Şehzade Ahmet’in, babası adına, mimar Hayreddin’e yaptırdığı düşünülmektedir. Medrese, ünlü mimarın ilk eseri olarak bilinmektedir. Medrese, kesme taştan yapılmış olup U planlı olarak inşa edilmiştir. Medrese avlusunun etrafında kubbeli revaklarla ve bu revaklar arasında bulunan dershane hücreleri bulunmaktadır. Revakların ucuna, giriş kapısının karşısına gelen kare planlı yere yapılmış olan ...

Devam »

Borabay Gölü

borabay gölü0007

Amasya il merkezine 63 km ve Taşova’ya 15 km uzaklıkta bulunan Borabay Gölü, Taşova sınırlarında bulunan tam bir doğa harikası. Denizden bin elli metre yüksekte bulunan göl, her ne kadar bir krater gölü olarak bilinse de aslen bir doğal set gölüdür. Zamanla biriken yıkıntıların, küçük bir akarsuyun önünü tıkamasıyla oluşmuştur. Zümrüt yeşili bir renge sahip olan gölün çevresinde sarıçam, kestane, ...

Devam »

Amasya Saat Kulesi

amasya saat kulesi0002

Amasya’da bulunan, ahşaptan yapılmış olan Nerkis Köprüsü’nün önünde eskiden bir saat kulesi vardı. Amasya Mutasarrıfı Ziya Paşa’nın yaptırdığı bu saat kulesi, yetmiş beş yıl boyunca çalışmaya devam etmiştir. 1939 yılında Erzincan’da, minarelerin dahi yıkıldığı depremden kurtulmayı başarmıştır. Ta ki 1940 yılına kadar. Bu yılda yapılan ‘Hükümet Köprüsü’nün yapımında engel teşkil ettiği için Nerkis Köprüsü’yle birlikte yıktırılmıştır. Bu kule, beyaz badanalı ...

Devam »

Bayezid Paşa Camii

sultan bayezid0004

Amasya’nın kuzeydoğusunda, Kuş Köprüsü’nün yanında bulunan Bayezid Paşa Camii ’ni, Amasya Valisi Bayezid Paşa, 1414 yılında yaptırmıştır. Caminin ters T planlı şemaya sahip olması ve zaviyeli camiler arasında bulunması, Amasya’daki erken dönem Osmanlı Mimari’sinin en güzel örneklerinden biri yapar bu camiyi. Üçgen bingiler ile sekizgen kaide üzerine oturtulmuş beş kubbe ile örtülü olan son cemaat yerindeki mermerler üzerinde bulunan süslemeler, ...

Devam »