Tarih

Amasya Tarihi

Amasya Tarihi (8)

Yapılan arkeolojik araştırma ve bulgulara göre Amasya’da ilk yerleşme 8500 yıl öncesine dayanmaktadır.  Hitit, Frig, Kimmer, İskit, Lidya, Pers, Hellenistik – Pontus, Roma, Bizans, Danişmend, Selçuklu, İlhanlı ve Osmanlı dönemlerinde de kesintisiz olarak devam etmiştir. Bu dönemlerin arkeolojik yerleşim yerlerine ait kalıntılar halen mevcuttur. Amasya merkezinde uygarlıklarından derin izler bırakan Pontuslar’ın (M.Ö.333 – M.Ö.26) Krallarının ölümünden sonra kayalara oymak suretiyle ...

Devam »

Gökmedrese

Gökmedrese (5)

1267 senesinde, Amasya Emiri Seyfeddin Torumtayın yaptırmış olduğu Gökmedrese, Amasyanın merkezinde bulunmaktadır. Gökmedrese Camii’nin avlusunda bulunan ve taştan inşa edilmiş olan küçük odalardan ibarettir medrese. Doğu yönünde bulunan ve Torumtayların türbesi haline getirilmiş olan dershane binası, turkuaz renkli çinilerden mozaiklerle süslenmiştir. Bu nedenle medresenin vakfiyesinde “Gökmedrese” adıyla anılmaktadır. Bu medrese, Amasya’nın birçok ulemasına ev sahipliği yapmıştır. Gıyaseddin Mahmud-ı Garmini Ömer Efendi, Ahmed ...

Devam »

Mehmet Paşa Camii

Mehmet Paşa Camii (2)

1486 yılında yaptırılan ve yazıtında, 1494 tarihini taşıyan camiyi, Mehmet Paşa yaptırmıştır. Mehmet Paşa, II. Bayezid’in oğlu Şehzade Ahmet’in lalasıdır. Cami, ters T planlı olarak inşa edilmiştir. Caminin kuzey yönünde bulunan son cemaat yeri, yedi sütunla desteklenen altı adet kubbeyle örtülmüştür. Cami genel olarak sade bir mimariye sahiptir. Ancak minberinde bulunan mermerden kıvrık dal ve yaprak motifleri, Türk mermer işçiliğinde ...

Devam »

Çilehane Külliyesi

çilehane

Osmanlı Emiri Yakup Paşa’nın yaptırdığı külliye, Amasya’nın merkezinde bulunur ve tekke, türbe ve çile hücrelerini barındırır bünyesinde. Eser, tekke ve zaviye özelliği göstermektedir. Duvarları, arasına kırmızı harç ile derz yapılmış olan moloz taşlardan yapılmıştır. Duvarlar, bölüm bölüm yatay hatlarla birbirinden ayrılan, ikişer sıradan oluşan tuğla hatıllarıyla takviye edilmiştir. Külliye iki bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde tekke bulunmaktadır. Bu bölüm yan ...

Devam »

Çelebi Mehmet (Sultaniye) Medresesi

Çelebi Mehmet Sultaniye Medresesi

Çelebi Mehmet Medresesi, Amasya’nın Merzifon İlçesi’nde bulunmaktadır. Camii Cedid Mahallesinde bulunan Çelebi Mehmet Camisi’nin yanına yapılmış olan Çelebi Mehmet Medresesi, 1415 yılında yaptırılmıştır. I. Çelebi Mehmet’in mimar Ebu Bekir ibn Muhammed ibn Hamza-tül Müşeymiş’e yaptırdığı medrese; yapımından kısa bir süre sonra 1419 senesinde Emin Onuroğlu Ali Bey tarafından tamir edilmiştir. Medrese, halk arasında “Sultaniye Medresesi” ismiyle de bilinmektedir. Kesme taş ...

Devam »

Merzifon Tarihi

Merzifon (8)

Amasya‘nın en büyük ilçesi olan Merzifon, bulunduğu konumdan dolayı çok eski tarihlerden itibaren önemli bir yerleşim yeri olmuş. Şimdiye kadar elde edilen bulgular Merzifon tarihinin M.Ö. 5500′lü yıllara kadar götürmektedir. Bu da bize 7500 yıldır bu bölgede uygarlıklar kurulduğunu göstermekte. Önemli yerleşimleri ve limanları birbirine bağlayan bir yol üzerine oluşunun yanısıra, topraklarının verimli oluşu da Merzifon’u ve çevresini yerleşim açısında cazip ...

Devam »

Sultan II. Bayezid Medresesi

bayezid külliyesi0009

1486 tarihli medrese, Sultan II. Bayezid Külliyesi içinde yer almaktadır. Medreseyi, Şehzade Ahmet’in, babası adına, mimar Hayreddin’e yaptırdığı düşünülmektedir. Medrese, ünlü mimarın ilk eseri olarak bilinmektedir. Medrese, kesme taştan yapılmış olup U planlı olarak inşa edilmiştir. Medrese avlusunun etrafında kubbeli revaklarla ve bu revaklar arasında bulunan dershane hücreleri bulunmaktadır. Revakların ucuna, giriş kapısının karşısına gelen kare planlı yere yapılmış olan ...

Devam »

Amasya Saat Kulesi

amasya saat kulesi0002

Amasya’da bulunan, ahşaptan yapılmış olan Nerkis Köprüsü’nün önünde eskiden bir saat kulesi vardı. Amasya Mutasarrıfı Ziya Paşa’nın yaptırdığı bu saat kulesi, yetmiş beş yıl boyunca çalışmaya devam etmiştir. 1939 yılında Erzincan’da, minarelerin dahi yıkıldığı depremden kurtulmayı başarmıştır. Ta ki 1940 yılına kadar. Bu yılda yapılan ‘Hükümet Köprüsü’nün yapımında engel teşkil ettiği için Nerkis Köprüsü’yle birlikte yıktırılmıştır. Bu kule, beyaz badanalı ...

Devam »

Amasya Evleri

amasya evleri0001

Amasya Evleri ’nin genel özellikleri aynıdır. Yan yana ve sırt sırta olmak üzere bitişik bir tarzda yapılmış olan bu evlerde haremlik ve selâmlık bölümleri mevcuttur ve evler bu düzende yapılmıştır. Genel olarak bodrum üzerinde tek katlı veya iki katlı olarak yapılan bu evlerin ilk ve ikinci katlarında üç tarafında pencere bulunan ve çıkma tarzında yapılan cumbalı olanları da vardır. Bu ...

Devam »

Bayezid Paşa Camii

sultan bayezid0004

Amasya’nın kuzeydoğusunda, Kuş Köprüsü’nün yanında bulunan Bayezid Paşa Camii ’ni, Amasya Valisi Bayezid Paşa, 1414 yılında yaptırmıştır. Caminin ters T planlı şemaya sahip olması ve zaviyeli camiler arasında bulunması, Amasya’daki erken dönem Osmanlı Mimari’sinin en güzel örneklerinden biri yapar bu camiyi. Üçgen bingiler ile sekizgen kaide üzerine oturtulmuş beş kubbe ile örtülü olan son cemaat yerindeki mermerler üzerinde bulunan süslemeler, ...

Devam »